Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Maanrakennus Leinamo Oy, Tiiruentie 20 14500 Iittala

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ Sanna Leinamo  – Sähköposti: posti@leinamo.fi

REKISTERIN NIMI Maanrakennus Leinamo Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Maanrakennus Leinamo Oy:n asiakkaaksi tai ostanut Maanrakennus Leinamo Oy:n verkkokaupasta tuotteita tai palveluja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Maanrakennus Leinamo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely.  Tietoja voidaan käyttää Maanrakennus Leinamo Oy:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Maanrakennus Leinamo Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Maanrakennus Leinamo Oy:n saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Maanrakennus Leinamo Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Maanrakennus Leinamo Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Maanrakennus Leinamo Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse posti@leinamo.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Maanrakennus Leinamo Oyn ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Maanrakennus Leinamo Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Maanrakennus Leinamo Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Maanrakennus Leinamo Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.